Erfgoedwerkt |

Vrijwilligersbeleid

Op naar een (beter) vrijwilligersbeleid

Organisaties moeten flexibel zijn en zich snel kunnen ontwikkelen om mee te kunnen bewegen met alle veranderingen die op hen afkomen. Dat vraagt vooral veel van de medewerkers, tijdelijke krachten, stagiaires en vrijwilligers die betrokken zijn binnen die organisaties, nu en in de toekomst! Soms wordt hun werk heel anders en moet men nieuwe taken op zich nemen om meer flexibiliteit te bereiken. In veel organisaties is de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers, het vinden, binden en behouden van vrijwilligers en het afstemmen van taken een grote uitdaging.

Voorafgaand aan de training ontvangt u informatie over ontwikkelingen binnen vrijwilligersbeleid, over het belang ervan en over factoren die een goed vrijwilligersbeleid beïnvloeden. Ook ontvangt u inspirerende en prikkelende verhalen en best practices uit andere organisaties. U krijgt de opdracht een vraagstuk op dit gebied uit uw eigen organisatie mee naar de training te nemen.

In de training verkennen we gezamenlijk de problematieken en uitdagingen op het gebied van vrijwilligersbeleid binnen de eigen branche en organisatie. We formuleren persoonlijke doelen en gemeenschappelijke thema’s op dit vlak. U krijgt inzicht in de verschillende mogelijke methoden en instrumenten om aan vrijwilligersbeleid binnen uw organisatie te werken.

Met de opgedane informatie en inzichten maakt u, met onze hulp, een eigen plan om aan een (beter) vrijwilligersbeleid binnen uw organisatie te werken. Gerelateerd aan het vraagstuk dat u had meegenomen naar de training, heeft u helder hoe u eerste stappen kunt zetten om hiermee in uw organisatie aan de slag te gaan. Er worden gevarieerde werkvormen gebruikt en is er volop gelegenheid om uit te wisselen met de andere deelnemers.

Programma:

Voorafgaand aan de training ontvangt u ter voorbereiding informatie en inspiratie materiaal.

09.00 - 09.30  Ontvangst

09.30 – 10.15  Samenhang en belang vrijwilligersbeleid en vrijwilligerscoördinator

10.15 – 11.30  Verkennen problematiek in de branche en eigen organisatie

11.30 – 12.30  Relatie andere HR thema’s en de HR rol

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 15.00 Mogelijke methoden en Instrumenten          

15.00 – 17.00 Formuleren actieplan om eigen vraagstuk in te vullen

17.00 – 17.30  Afronding : vervolgstappen

Na afloop van de training toetst u uw plan in uw organisatie en werkt het verder uit. Ongeveer een maand na de training hebben de trainer en u telefonisch contact om de voorgang en eventuele vragen te bespreken.

Cursusdata:

20 juni 2016

Studielast:

Voorbereiden training 4 uur, exclusief bepalen vraagstuk eigen organisatie

Training 2 dagdelen

Voortgangstelefoongesprek ½ uur

Cursustijden:

9.00 - 9.30 Ontvangst

9.30 - 17.30 Training

Trainers:

Agnes Vugts. Zij heeft  ruime ervaring op het vrijwilligersbeleid en is actief als trainer, adviseur en ondernemer.

Doelgroep:

Functionarissen die verantwoordelijk zijn voor HRM/HRD activiteiten, vrijwilligerscoördinatoren en besturen die zich willen bijscholen op het gebied van vrijwilligersbeleid. 

Doel:

U staat voor de uitdaging vorm te geven aan activiteiten om medewerkers duurzaam inzetbaar en flexibel te maken en te houden. U bent op zoek naar informatie, ideeën en praktische handvatten om dat vorm te geven.

Kennisniveau:

MBO-4/HBO

Studiematerialen:

Artikelen, verhalen en informatiebladen

Locatie:

De Observant, Amersfoort

Aantal deelnemers:

Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers

Kosten:

€ 225,00 per persoon, exclusief BTW

(de financiering vanuit het sectorplan is hierin al verwerkt, normaal kost de training dus € 450,00 per persoon, exclusief BTW)

 

AANMELDEN VOOR DEZE TRAINING