Erfgoedwerkt |

(Tijdelijke) arbeidsovereenkomsten

Do’s-and-don’ts van (tijdelijke) arbeidsovereenkomsten

Sinds 1 juli 2015 is de wet Werk en Zekerheid gefaseerd in werking getreden wat heeft geleid tot wijzigingen op de arbeidsmarkt. De bedoeling achter deze nieuwe wet was dat flexibele tijdelijke arbeidsovereenkomsten sneller zouden worden omgezet in vaste arbeidsovereenkomsten om zo de positie van de flexibele werknemer te verbeteren.

De arbeidsrechtpraktijk wordt door de veranderde wetgeving geconfronteerd met een groot aantal wijzigingen waardoor werkgevers door de bomen het bos niet meer zien. In deze training geven we een overzicht van de diverse arbeidsovereenkomsten die thans bestaan. De voor- en nadelen worden besproken en we stellen vast welke arbeidsovereenkomst het beste bij de wensen van uw organisatie aansluit. Daarbij wordt ook dieper ingegaan op de diverse (on)mogelijkheden om de arbeidsovereenkomsten te verlengen en te beëindigen. Tevens staan we stil bij de waarde van een aantal bijzondere bedingen die veel voorkomen in arbeidsovereenkomsten. Om de materie voor een ieder toegankelijk te maken worden pakkende praktijkvoorbeelden uit de jurisprudentie besproken.

Voorafgaand aan de training ontvangen wij graag input van u als deelnemer. Door van u zelf te horen tegen welke thema’s en vraagstukken u en uw collega’s binnen de organisatie aanlopen op arbeidsrechtgebied, maken wij het mogelijk een deels op maat gesneden training te geven met volop ruimte voor interactie en discussie. Wij reiken u handvatten aan waarmee u na het volgen van deze training zelf binnen uw organisatie aan de slag kunt. 

Programma:

Voorafgaand aan de training ontvangt u ter voorbereiding informatiemateriaal.

09.00 - 09.30  Ontvangst

09.30 – 10.15  Soorten arbeidsovereenkomsten

10.15 – 11.30  Verlenging en beëindiging

11.30 – 12.30  Bijzondere bedingen

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 15.30 Flexibel programma: behandeling input deelnemers          

15.45 – 17.00 Casus en jurisprudentie

17.00 – 17.30  Afronding

Na afloop van de training zullen de trainers inventariseren of er bij de individuele deelnemers behoefte bestaat om op een later tijdstip nog eens vrijblijvend te sparren. In dat geval wordt een afspraak gemaakt voor overleg.

Cursusdata:

nader te bepalen

Studielast:

Voorbereiden maximaal 1 uur, afhankelijk van vraagstukken in de eigen organisatie.

Training 2 dagdelen

Cursustijden:

9.00 - 9.30 Ontvangst

9.30 - 17.30 Training

Trainers:

Sandra van Nieuwkerk en Anouk klein Selle. Zij zijn beide als advocaat-partner verbonden aan EQUO advocaten. Ze zijn beide gespecialiseerd in het arbeidsrecht en zijn actief als trainer, juridisch adviseur en ondernemer.

Doelgroep:

Werknemers, werkgevers en leden van bestuur die verantwoordelijk zijn voor en betrokken zijn bij HRM/HRD activiteiten en zich willen bijscholen op het gebied van arbeidsrecht. 

Doel:

Inzicht verschaffen in de do’s-and-don’ts op het gebied van arbeidsovereenkomsten in algemene zin. Op pragmatische wijze handvatten aanreiken voor de arbeidsrechtelijke problematiek waar u in uw organisatie mee kampt.

Kennisniveau:

MBO-4/HBO

Studiematerialen:

Hand-outs

Locatie:

De Observant, Amersfoort

Aantal deelnemers:

Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers  

Kosten:

€ 225,00 per persoon, exclusief BTW

(de financiering vanuit het sectorplan is hierin al verwerkt, normaal kost de training dus € 450,00 per persoon, exclusief BTW)