Erfgoedwerkt |

Personeelsplanning

Personeelsplanning, goed voorbereid op de toekomst !

Organisaties moeten in de toekomst kijken om te weten wat er dan van de organisatie wordt verwacht. Door nu de juiste keuzes te maken en de benodigde acties te ondernemen, bereiden ze zich goed voor. Als je niet vooruit kijkt, overvalt de toekomst je.

Dat vooruitkijken moeten organisaties op verschillende vlakken doen, maar in ieder geval ook op het gebied van personeel. Hoeveel medewerkers zijn er straks nodig ? En in welke functies dan ? Wat voor soort werk moet er straks gedaan worden en welke competenties zijn er nodig ? Bij het beantwoorden van deze vragen gaat u uit van de verwachte interne en externe ontwikkelingen. 

Als die toekomstige personeelsbehoefte daarna wordt afgezet tegen het huidige personeelsbestand, ontstaat zicht op wat er moet veranderen. Waar actie nodig is. Daarbij wordt ook rekening gehouden met verwachte mobiliteit en verloop van het personeel.

De analyses en actieplannen staan beschreven in de personeelsplanning van de organisatie. Deze personeelsplanning kan invloed hebben op het werving en selectiebeleid van de organisatie, maar ook bijvoorbeeld op het opleidingsbeleid.

In deze training gaat u globaal de toekomstige personeelsbehoefte voor uw organisatie in kaart brengen. U vergelijkt deze behoefte met de huidige personeelssamenstelling en de verwachte ontwikkeling daarbinnen. Dat is het vertrekpunt om een praktisch plan voor uw organisatie te maken. We reiken praktische handvatten voor de analyse en het plan aan. We doen suggesties voor mogelijke maatregelen en instrumenten.  En we bespreken voorbeelden uit andere organisaties.

Voorafgaand aan de training sturen we u vast informatie ter voorbereiding en vragen we u om informatie binnen uw organisatie te verzamelen om tijdens de training mee aan de slag te gaan.

Tijdens de training werkt u dus aan een analyse en plan voor uw eigen organisatie. Daarbij krijgt u begeleiding van ervaren HR-professionals, worden gevarieerde werkvormen gebruikt en is er volop gelegenheid om uit te wisselen met de andere deelnemers.

Programma:

Voorafgaand aan de training ontvangt u voorbereidende materialen en een opdracht.

9.00 - 9.30 Ontvangst

9.30 - 10.30 Verkenning van het thema personeelsplanning

10.30 - 12.00 Blik in de toekomst van je eigen organisatie ( vertalen van in- en externe ontwikkelingen naar toekomstige  personeelsbehoefte in uw organisatie)

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 14.00 Personeelsbehoefte vergelijken met huidige personeelssamenstelling; conclusies

14.00 - 15.30 Suggesties voor Interventies om de toekomstige personeelsbehoefte voor uw organisatie te bereiken. ( b.v. W&S, ontwikkeling van medewerkers, mobiliteit, succession planning en loopbaanbeleid)

15.30 - 17.00 Vormgeven aan globaal actieplan Personeelsplanning

17.00 - 17.30 Afronding: vervolgstappen

Na afloop van de training gaat u in de praktijk verder met het uitwerken en opzetten van personeelsplanning voor uw organisatie. Ongeveer een maand na de training heeft u telefonisch contact met de trainer om de voortgang en eventuele vragen te bespreken.

Cursusdata:

Nader te bepalen

Studielast:

Bestuderen voorbereidend materiaal 2 uur, exclusief bepalen casus eigen organisatie

Training 2 dagdelen

Telefoongesprek voortgang ½ uur

Cursustijden:

9.00 - 9.30 Ontvangst

9.30 - 17.30 Training

Trainers:

Barbara Braams en Sonja Mulder. Zij hebben ruime ervaring op het vakgebied HRM/HRD en zijn actief als trainer, adviseur, (loopbaan)coach, ondernemer en manager.

Doelgroep:

Functionarissen die verantwoordelijk zijn voor HRM/HRD activiteiten en een vorm van personeelsplanning willen opzetten in hun organisatie.

Doel:

U verkrijgt kennis en inzicht om te kunnen voorzien in de toekomstige personeelsbehoefte van uw organisatie, zowel op korte als langere termijn, zowel kwantitatief en kwalitatief. U heeft in beeld welke maatregelen er nodig zijn om vanuit de huidige personeelssamenstelling te ontwikkelen naar het gewenste personeelsbestand. U weet hoe u personeelsplanning een vast onderdeel van de bedrijfsvoering kunt maken.

Kennisniveau:

MBO-4/HBO

Studiematerialen:

Ter voorbereiding op de training: Actuele inzichten en best practices op het gebied van methodes van personeelsplanning. Voorbeelden van praktische instrumenten. Een opdracht om in- en externe ontwikkelingen te verkennen die van invloed zijn op de toekomstige personeelsbehoefte van de eigen organisatie en kengetallen m.b.t. het huidige personeelsbestand.

Locatie:

De Observant, Amersfoort

Aantal deelnemers:

Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers

Kosten:

€ 225,00 per persoon, exclusief BTW

(de financiering vanuit het sectorplan is hierin al verwerkt, normaal kost de training dus € 450,00 per persoon, exclusief BTW)

Overig

Deze training kan vooraf gegaan worden door een HRM-check, waarmee de huidige HR-status van uw organisatie volledig in beeld wordt gebracht, aangevuld met adviezen die een goed startpunt vormen voor het HRM-plan.

Deze training kan gevolgd worden door verdieping  van een HR-thema: functioneren en beoordelen of mobiliteit- en loopbaanbeleid. Uiteraard is een training op maat ook mogelijk.

 

AANMELDEN VOOR DEZE TRAINING