Erfgoedwerkt |

Mobiliteit en loopbaanbeleid

Mobiliteit en loopbaanbeleid; werken aan duurzame inzetbaarheid

Organisaties moeten steeds flexibel zijn en snel kunnen ontwikkelen om mee te kunnen groeien met alle veranderingen die op hen afkomen. Dat vraagt vooral veel van de medewerkers binnen die organisaties. Zij moeten steeds langer werken en ondertussen ook meegroeien met alle nieuwe eisen en verwachtingen die continu ook op hen afkomen. Nu en in de toekomst. Soms wordt hun werk heel anders of verdwijnt zelfs. Of ze moeten nieuwe taken op zich nemen om meer flexibiliteit te bereiken. In veel organisaties staat het thema Duurzame inzetbaarheid daarom hoog op de agenda. Medewerkers moeten werken aan hun mobiliteit (employability) en van organisaties wordt verwacht dat ze een goed loopbaanbeleid hebben. 

Voorafgaand aan de training ontvangt u informatie over ontwikkelingen binnen mobiliteit- en loopbaanbeleid, over het belang ervan en over factoren die mobiliteit beïnvloeden. Ook ontvangt u inspirerende en prikkelende verhalen en best practices uit andere organisaties. U krijgt de opdracht een vraagstuk op dit gebied uit uw eigen organisatie mee naar de training te nemen.

In de training verkennen we gezamenlijk de problematieken en uitdagingen op het gebied van mobiliteit- en loopbaanbeleid binnen de eigen branche en organisatie. We formuleren persoonlijke doelen en gemeenschappelijke thema’s op dit vlak. U krijgt inzicht in de verschillende mogelijke methoden en instrumenten om aan mobiliteit en inzetbaarheid binnen uw organisatie te werken. Hoe kan loopbaanondersteuning eruit zien? We bespreken de relatie met andere HR thema’s zoals bijvoorbeeld personeelsplanning en beoordelingsgesprekken. 

Met de opgedane informatie en inzichten maakt u, met onze hulp, een eigen plan om aan mobiliteit binnen uw organisatie te werken. Gerelateerd aan het vraagstuk dat u had meegenomen naar de training, heeft u helder hoe u eerste stappen kunt zetten om hiermee in uw organisatie aan de slag te gaan.. Er worden gevarieerde werkvormen gebruikt en is er volop gelegenheid om uit te wisselen met de andere deelnemers.

Programma:

Voorafgaand aan de training ontvangt u ter voorbereiding informatie en inspiratie materiaal.

09.00 - 09.30  Ontvangst

09.30 – 10.15  Samenhang en belang mobiliteit, loopbaanbeleid en duurzame inzetbaarheid

10.15 – 11.30  Verkennen problematiek in de branche en eigen organisatie

11.30 – 12.30  Relatie andere HR thema’s en de HR rol

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 15.00 Mogelijke methoden en Instrumenten          

15.00 – 17.00 Formuleren actieplan om eigen vraagstuk in te vullen

17.00 – 17.30  Afronding : vervolgstappen

Na afloop van de training toetst u uw plan in uw organisatie en werkt het verder uit. Ongeveer een maand na de training hebben de trainer en u telefonisch contact om de voorgang en eventuele vragen te bespreken.

Cursusdata:

Nader te bepalen.

Studielast:

Voorbereiden training 4 uur, exclusief bepalen vraagstuk eigen organisatie

Training 2 dagdelen

Voortgangstelefoongesprek ½ uur

Cursustijden:

9.00 - 9.30 Ontvangst

9.30 - 17.30 Training

Trainers:

Barbara Braams en Sonja Mulder. Zij hebben ruime ervaring op het vakgebied HRM/HRD en zijn actief als trainer, adviseur, (loopbaan)coach, ondernemer en manager.

Doelgroep:

Functionarissen die verantwoordelijk zijn voor HRM/HRD activiteiten en zich willen bijscholen op het gebied van mobiliteit en loopbaanbeleid. 

Doel:

U staat voor de uitdaging vorm te geven aan activiteiten om medewerkers duurzaam inzetbaar en flexibel te maken en te houden. U bent op zoek naar informatie, ideeën en praktische handvatten om dat vorm te geven.

Kennisniveau:

MBO-4/HBO

Studiematerialen:

Artikelen, verhalen en informatiebladen

Locatie:

De Observant, Amersfoort

Aantal deelnemers:

Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers

Kosten:

€ 225,00 per persoon, exclusief BTW

(de financiering vanuit het sectorplan is hierin al verwerkt, normaal kost de training dus € 450,00 per persoon, exclusief BTW)

 

AANMELDEN VOOR DEZE TRAINING