Erfgoedwerkt |

HRM-plan

Maak een passend en praktisch HRM-plan voor uw organisatie!

Organisaties zijn voortdurend in beweging om voort te kunnen bestaan. Uw medewerkers zijn van onschatbare waarde om de organisatie in de gewenste richting te laten ontwikkelen.

Een goed HRM-plan helpt u om dit te bereiken. Het geeft aan welke HRM-activiteiten voor uw organisatie belangrijk zijn en hoe ze eruit moeten zien. Denk bijvoorbeeld aan werving  & selectie, opleiding en ontwikkeling, functionerings- en beoordelingsgesprekken, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Zowel van vaste medewerkers en vrijwilligers. Door deze goed op elkaar en op de organisatie af te stemmen, versterken ze elkaar ook. Wat u doet op het gebied van HRM past bij de (gewenste) organisatiecultuur.  Het plan geeft u houvast bij het uitvoeren van uw HRM-taken in de dagelijkse praktijk.

Voorafgaand aan de training ontvangt u informatie over actuele ontwikkelingen op HRM-gebied, praktische modellen en best practices in vergelijkbare organisaties. U krijgt een voorbeeld van een praktisch HRM-plan. Als u geen HRM-check heeft laten uitvoeren, ontvangt u een aanvullende opdracht over de huidige HRM-situatie van uw organisatie ter voorbereiding op de training.

U gaat in de training een globaal en praktisch HRM-plan maken dat aansluit bij de doelstelling van uw organisatie. U onderzoekt welke kansen en risico’s er op dit gebied zijn voor uw organisatie. Waar liggen prioriteiten en van welke quick wins kunt u gebruik maken. U zorgt voor samenhang tussen de verschillende HRM-onderdelen. Met welke randvoorwaarden (tijd, geld en kwaliteit) houdt u rekening? U maakt een plan hoe u voor draagvlak zorgt en voor een optimale samenwerking met iedereen die betrokken is in uw organisatie.

Tijdens het uitwerken van uw plan krijgt u begeleiding van ervaren HR-professionals, worden gevarieerde werkvormen gebruikt en is er volop gelegenheid om uit te wisselen met de andere deelnemers.

Programma:

Voorafgaand aan de training ontvangt u voorbereidende materialen en een opdracht.

9.00 - 9.30 Ontvangst

9.30 - 10.30 Verkenning bouwstenen van een HRM-plan

10.30 - 12.30 Aan de slag, uitwerken van uw HRM-plan

12.30 - 13.00 Toetsen op samenhang tussen de verschillende HRM-onderdelen

13.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 15.00 Draagvlak creëren en samenwerken met andere betrokkenen, do’s en don’ts

15.00 - 17.00 Aan de slag, aanvullen van uw HRM-plan

17.00 – 17.30 Afronding: vervolgstappen

Na afloop van de training gaat u in de praktijk verder aan de slag met uw HRM-plan. U toetst het in uw organisatie en gaat het in praktijk brengen.

Ongeveer een maand na de training heeft u telefonisch contact met de trainer over de voortgang en eventuele vragen. De trainer beoordeelt uw plan en geeft daarop aanvullend advies.

Cursusdata:

Nader te bepalen.

Studielast:

Bestuderen voorbereidend materiaal 4 uur, exclusief bepalen huidige HR-status eigen organisatie

Training 2 dagdelen

Telefoongesprek voortgang ½ uur

Cursustijden:

9.00 - 9.30 Ontvangst

9.30 - 17.30 Training

Trainers:

Barbara Braams en Sonja Mulder. Zij hebben ruime ervaring op het vakgebied HRM/HRD en zijn actief als trainer, adviseur, (loopbaan)coach, ondernemer en manager.

Doelgroep:

Functionarissen die verantwoordelijk zijn voor HRM- activiteiten en dit meer pro-actief en gestructureerd aan willen pakken.

Doel:

U verkrijgt kennis en inzicht om een adequaat HRM-plan voor uw organisatie te kunnen maken. Een plan dat bijdraagt aan de richting van uw organisatie. Een plan waarvan de verschillende onderdelen op elkaar zijn afgestemd en elkaar versterken. Een plan dat draagvlak in uw organisatie heeft en dat praktisch richting geeft aan alle HRM-activiteiten in uw organisatie.

Kennisniveau:

MBO-4/HBO

Studiematerialen:

Ter voorbereiding op de training: Actuele inzichten en ontwikkelingen in het HRM-werkveld; best practices en praktische modellen. Een sjabloon voor het HRM-plan. Een opdracht om de huidige HRM-status in uw organisatie te verkennen.

Locatie:

De Observant, Amersfoort

Aantal deelnemers:

Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers

Kosten:

€ 225,00 per persoon, exclusief BTW

(de financiering vanuit het sectorplan is hierin al verwerkt, normaal kost de training dus € 450,00 per persoon, exclusief BTW)

Overig

Deze training kan vooraf gegaan worden door een HRM-check, waarmee de huidige HR-status van uw organisatie volledig in beeld wordt gebracht, aangevuld met adviezen die een goed startpunt vormen voor het HRM-plan.

Deze training kan gevolgd worden door verdieping  van een HR-thema: personeelsplanning, functioneren en beoordelen of mobiliteit- en loopbaanbeleid. Uiteraard is een training op maat ook mogelijk.

 

AANMELDEN VOOR DEZE TRAINING