Erfgoedwerkt |

Functioneren en beoordelen

Geef aandacht aan functioneren en beoordelen

De kwaliteit en professionaliteit van uw organisatie wordt in grote mate bepaald door de deskundigheid en betrokkenheid van uw medewerkers. Organisaties moeten steeds meer in staat zijn om in te spelen op veranderingen en nieuwe uitdagingen. Dit stelt ook hoge eisen aan de motivatie en groei van uw medewerkers. Een passend systeem van functioneren- en beoordelingsgesprekken ondersteunt uw organisatie hierbij.

Voorafgaand aan de training krijgt u een overzicht van verschillende type gesprekken binnen de HR cyclus. Welke soorten zijn er, wat zijn de kenmerken, de valkuilen en welk doel hebben ze. Daarnaast sturen we u inspiratiemiddelen (b.v. filmpjes, korte artikelen, blogs,…) om uw eigen ervaringen met/ visie op beoordelings- en functioneringsgesprekken te onderzoeken.

In de training zelf doet u aanvullende kennis over beoordelings- en functioneringsgesprekken op. We bespreken hoe die in uw organisatie van toegevoegde waarde zouden kunnen zijn. U krijgt praktische tips over de randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden en met welke valkuilen u rekening moet houden. Daarnaast onderzoekt u, samen met ons, wat uw rol bij het introduceren, begeleiden en borgen van deze gesprekken zou kunnen zijn. U ontvangt  een aantal praktische checklists en formulieren.

Op basis van de verkregen informatie maakt u, met onze hulp, een globaal plan van aanpak voor het introduceren van beoordelings- en functioneringsgesprekken. Er worden gevarieerde werkvormen gebruikt en is er volop gelegenheid om uit te wisselen met de andere deelnemers.

Programma:

Voorafgaand aan de training ontvangt u ter voorbereiding informatie en inspiratie materiaal.

9.00 - 9.30      Ontvangst

9.30 – 10.00    Typering beoordelings- en functioneringsgesprekken

10.00 – 11.00  Waarom beoordelings- en functioneringsgesprekken?

11.00 – 12.30  Randvoorwaarden en valkuilen

12.30 – 13.30  Lunch

13.30 – 15.00  Uw HR rol bij het introduceren, begeleiden en borgen van de gesprekken

15.00 – 17.00 Globaal Plan van aanpak maken

17.00 – 17.30  Afronding : vervolgstappen

Na afloop van de training toetst u uw plan van aanpak in uw organisatie en werkt het verder uit. Ongeveer een maand na de training hebben de trainer en u telefonisch contact om de voortgang en eventuele vragen te bespreken.

Cursusdata:

Nader te bepalen.

Studielast:

Bestuderen voorbereidend materiaal 2 uur

Training 2 dagdelen

Telefoongesprek voortgang ½ uur

Cursustijden:

9.00 - 9.30 Ontvangst

9.30 - 17.30 Training

Trainers:

Barbara Braams en Sonja Mulder. Zij hebben ruime ervaring op het vakgebied HRM/HRD en zijn actief als trainer, adviseur, (loopbaan)coach, ondernemer en manager.

Doelgroep:

Functionarissen die verantwoordelijk zijn voor HRM/HRD activiteiten en zich willen bijscholen op het gebied van beoordelings- en functioneringsgesprekken. 

 Doel:

U overweegt om een cyclus van beoordelings- en functioneringsgesprekken binnen uw organisatie te implementeren. Daarvoor zoekt u informatie, inspiratie, praktische hulp en tips/tricks.

 Kennis niveau

MBO-4/ HBO

Studiematerialen:

Praktische modellen/overzichten, checklists en formulieren

Locatie:

De Observant, Amersfoort

Aantal deelnemers:

Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers

Kosten:

€ 225,00 per persoon, exclusief BTW

(de financiering vanuit het sectorplan is hierin al verwerkt, normaal kost de training dus € 450,00 per persoon, exclusief BTW)

Mogelijke vervolgtraining(en) :

Voorbereiden, Voeren en Begeleiden van beoordelings-en functioneringsgesprekken. Praktische tips, checklists en veel oefenen

 

AANMELDEN VOOR DEZE TRAINING